ben jij het probleem?

Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden.

Soms zijn professionals geneigd bij complexe casussen bepaalde mogelijkheden gelijk weg te strepen ‘omdat dit nou eenmaal niet kan’ of ‘omdat iemand hier nog niet aan toe is’. Echter geeft een persoonlijke aanpak veel ruimte voor eigen inbreng, van jou en van degene die je ondersteunt.

Daarom is het van belang om bij jezelf nog eens na te gaan of je wel open staat voor alle mogelijkheden. Zijn bepaalde oplossingen echt niet mogelijk, of ben jij vooral degene die er vanuit gaat dat het niet kan?

Het fenomeen ‘omdenken’ is een mooi voorbeeld van hoe je hier uit kan breken:

bron: Omdenken.nl

Neem je eigen obstakels weg

Naast dat je vast kunt zitten in een bepaalde denkwijze over hoe het werkt en hoort, kan het ook zijn dat jouw eigen obstakels de participatie van iemand beperken. Zo zou het kunnen zijn dat je bang bent om te veel tijd kwijt te zijn aan één persoon, of weet je niet bij welke collega je kunt aankloppen voor collegiaal advies.

Belangrijk hierbij is het dan ook om open naar jezelf en de klant te zijn als het gaat om obstakels in de weg naar participatie:

Zijn dit jouw obstakels of die van je klant?

Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Door bewust van je eigen blokkades te zijn, kun je gaan kijken naar de mogelijkheden. Zou je bijvoorbeeld je tijd anders kunnen indelen ? Of heb je eerst meer inzicht in je netwerk nodig zodat je weet wie je aan kan spreken?

Door hier mee aan de slag te gaan, blijft dit niet als een onzichtbare blokkade op de weg staan. Dit scheelt veel frustratie bij degene die je ondersteunt, en levert jou zelf meer (zelf) inzicht op.

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld van het belang van reflectie komt voor in de volgende casus.
Een vrouw met ondersteuning van een trajectbegeleider zou graag een opleiding tot gast-ouder willen doen. De trajectbegeleider denkt dat deze opleiding niet vergoed wordt. In plaats van de vrouw te ontmoedigen, gaat de trajectbegeleider op onderzoek uit en krijgt een advies waardoor vergoeding mogelijk is, waardoor de volgende participatiestap gezet kan worden.

Om de gehele casus te lezen, of vergelijkbare casussen in te zien, klik hier.

Stel jezelf eens de vraag: ben ik het probleem?, en probeer in mogelijkheden te denken: die van iemand anders, maar ook van jezelf!