wat wil de klant?

Vanwege hoge caseload of werkdruk kun je als professional soms op de automatische piloot schieten. Automatisch handelen zit maatwerk vaak in de weg, waardoor iemand niet verder komt.

Door actief te reflecteren op het doel van degene die je ondersteunt, en door je bewust te zijn van je eigen inzichten en de instrumenten die je hiervoor beschikbaar hebt, kun je tot nieuwe stappen komen.

Deze onderstaande 3 vragen zijn bedoeld om een inkijkje te geven in de vragen die jezelf kunt stellen om kort te reflectieren op een casus.

1. Wat wil de klant?

Dit is een erg voor de hand liggende vraag, maar door hier midden in het proces bij stil te staan kan voorkomen dat je eerder bij oplossingen bent uitgekomen die niet meer bij diens doel passen. Deze discrepantie kan worden tegengegaan door hier actief bewust van blijven te zijn. Het gesprek hierover is en blijft belangrijk.

2. Wat is precies het obstakel dat diegene hiervan weerhoudt?

Soms is een obstakel zo voor de hand liggend dat er vergeten wordt verder te kijken, en dieper op andere mogelijke obstakels door te vragen. Hierdoor komen andere achterliggende problemen misschien pas later aan het licht, waardoor de bedachte oplossing uiteindelijk niet passend is. Het is belangrijk om hier samen met de klant bewust bij stil te staan en samen op te reflecteren.

3. Is er iemand anders in mijn netwerk die hiermee zou kunnen helpen?

Als professional voel je je natuurlijk verantwoordelijk. Toch betekent verantwoordelijkheid niet dat je alles alleen doet. Kennis en expertise rondom verschillende regels en mogelijkheden zijn vaak verspreid over verschillende organisaties en functies. Bij behoefte aan meer expertise of kennis is het inschakelen van het netwerk een logische en waardevolle stap. In plaats van de verantwoordelijkheid geheel over te dragen, kan je als ‘regisseur’ optreden: door korte lijntjes te behouden en op de hoogte te blijven, behoud je nog steeds het overzicht.

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld is de volgende casus, waarbij de behoefte tot werken van een arbeidsongeschikte vrouw niet erkend werd, totdat een sociaal werker ingreep. Voor andere voorbeelden, klik hier

Hoewel de vragen hierboven in het eerste opzicht vrij simpel lijken, zijn het belangrijke vragen waar vaak tijdens het werkproces aan voorbij gekeken wordt. Wil je verder aan de slag? Kijk dan naar de andere tools.