tools

Deze tools helpen je bij het uitvoeren van en het reflecteren op jouw vak als participatieprofessional.

Ze komen voort uit werksessies die ontwikkeld zijn in het kader van actieonderzoek De Groene Golf. Verschillende participatieprofessionals hebben in een lerende praktijk gezamenlijk gewerkt aan het vinden van oplossingen als er obstakels voor participatie ontstaan.
Het zijn vragen, tips en denktools over jezelf of je werk.

over samenwerken met je klant

over werken in je functie

over samenwerken in de stad