ander perspectief nemen

Je hebt ongetwijfeld wel eens te maken gehad met tegenslagen of dingen die fout gaan in de praktijk. En soms krijg je te maken met een ingewikkelde casus waarbij je niet zo snel weet hoe je iemand kunt helpen. Wat dan?

Bij ingewikkelde casussen is het verstandig om de zaak eens van een andere kant te bekijken. Daarvoor zijn er diverse methoden die kunnen helpen, zoals:

scenario denken

Als een casus vast lijkt te lopen door ingewikkelde problematiek, is het goed om alle mogelijke scenario’s af te gaan. Juist ook de scenario’s die niet voor de hand lijken te liggen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is om het perspectief van je klant of cliënt voorop te stellen. Op deze manier kan je met de meest open blik naar de casus kijken. Wanneer je een bepaald scenario of een bepaalde stap volgt, is het belangrijk om de beweegredenen hiervoor meteen te delen en te overleggen over je idee. Zo is het voor iedereen duidelijk.

vraag het iemand anders

Het actieonderzoek de Groene Golf heeft uitgewezen dat sparren met directe collega’s over problematiek niet altijd helpt. Doordat collega’s problematiek vaak herkennen en gewend zijn om te denken zoals jij, kan het zijn dat de barricade niet doorbroken wordt. Deze kan je wél doorbreken door de casus voor te leggen bij je leidinggevende of bij professionals van andere organisaties, die er misschien net met een andere blik tegenaan kijken. Dit multidisciplinaire overleg kan helpen om nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen.

Bij het samenwerken met andere organisaties kan tijdsdruk in de weg zitten. Het is daarom belangrijk om altijd het gezamenlijke doel voor ogen te blijven houden. Bij het inzetten van je netwerk is wederkerigheid van belang: als iemand van een andere organisatie jou helpt, dan is het belangrijk om deze professional wanneer nodig ook tegemoet te komen. Hierbij helpt het om van tevoren duidelijk te zijn over welke mogelijkheden je een collega wel en niet kunt bieden.

benut je eigen expertise

Bij het voorstellen van een oplossing die misschien wat gewaagder of minder voor de hand liggend is, is het belangrijk om overtuigd te zijn van jouw eigen kwaliteiten als professional. Wanneer je jouw inzichten en expertise goed kunt onderbouwen, zullen anderen beter inzien waarom jouw beslissing tot meer maatwerk kan leiden. Maar dat is niet makkelijk. Doordat het beroep van participatieprofessional nog niet zo duidelijk is voor de buitenwereld, kan het voorkomen dat jij jezelf als professional automatisch onderschat: een eigenschap die jou én maatwerk in de weg kan zitten.

anders omgaan met regels

Met de nieuwe regelgeving en de verschuiving van participatie-ondersteuning van overheids- naar gemeenteniveau, heeft de participatieprofessional meer ruimte gekregen. Dit betekent echter ook dat het meer van je vraagt om daadwerkelijk de beste oplossing te vinden. Werk op maat betekent dat je soms creatief verantwoording af zal moeten leggen. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen regels meer zijn, maar dat jij als vakmens hier meer je weg in moet vinden. Hoe ga jij met regels om?