ben je goed?

Jij ondersteunt anderen zodat zij naar eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe realiseer je dit doel zo goed mogelijk?

lever maatwerk

Door te kijken naar wat iemand écht nodig heeft, sluit de ondersteuning die jij biedt het meeste aan bij de persoon. Hierdoor kan iemand de grootst mogelijke stap naar participatie zetten. Om maatwerk te kunnen leveren moet je soms een ander perspectief nemen, bruggen bouwen, ruimte innemen of iets doen wat buiten je expertise om lijkt te gaan.

Bekijk het eens van een andere kant

Als participatieprofessional bekijk je per klant wat de specifieke participatiemogelijkheden zijn. Het kan voorkomen dat je bij complexe problemen niet gelijk weet welke stappen je het best kunt zetten. Dit voelt misschien ongemakkelijk of lastig, maar dit onzeker weten is juist een belangrijke voorwaarde om je werk goed te doen. Door toe te geven dat je niet alles gelijk weet voor en over de ander, erken je jouw eigen menselijkheid en die van degene die je ondersteunt. Samen, en misschien met hulp van collega’s, kun je dan tot de meest passende oplossing komen.

Bouw een brug

Er zijn veel verschillende sociale professionals binnen het participatie-vak, zoals klantmanagers, Wmo-professionals, en bijvoorbeeld trajectbegeleiders of maatschappelijk werkers. Deze afbakening betekent niet dat samenwerking niet nodig is; bruggen bouwen is juist een essentieel onderdeel van participatie-ondersteuning. Je leert elkaar kennen en kunt de expertise benutten die nodig is.

Door samen te werken ontstaat meer inzicht in de expertise, kennis en vaardigheden van andere participatie- en zorgprofessionals en leer je deze waar nodig in te zetten. Volgens het blad Trots op je vak van Divosa kun je als je korte lijntjes hebt met andere professionals, als regisseur optreden en de juiste voorzieningen rondom iemand verzamelen, zonder dat jij als aanspreekpunt verloren gaat. Dit zorgt voor een integrale en klantgerichte benadering. Meer inzicht krijg je met de tool Zet je netwerk in.

Neem ruimte

De focus op maatwerk geeft veel ruimte voor eigen invulling. Je probeert telkens de meest persoonlijke aanpak te gebruiken. Het is aan jou om samen met de klant te bepalen waar de talenten zitten, of waar de grens ligt.
Veel factoren kunnen invloed hebben op hoe jij als vakmens de ruimte in kunt nemen. Wat is jouw eigen, natuurlijke stijl in het werk? Wat zijn jouw overtuigingen? Welke invloed heeft jouw functie op de ruimte die je kunt innemen? En hoe ga je om met de ruimte die er is?

Als participatieprofessional wordt er veel van je verwacht en speel je een belangrijke rol in het leven van andere mensen. Organisaties zoals Beroepsvereniging voor Klantmanagers en Sociaal werk Nederland zijn hard bezig om het beroep goed op de kaart te zetten.

Deze gids helpt om jezelf als professional goed te profileren. De volgende tools op de site geven mogelijk nog meer inzicht in wat je doet: discretionaire ruimte, strategie kiezen en hoe ga jij met regels om?